Wojewódzki Zespół Kooperacji – podpisanie porozumienia

Data publikacji: 13 maja 2019W Rzeszowie zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Podpisanie porozumienia

Cele projektu „Liderzy kooperacji”  to połączenie instytucji, które na różnych poziomach i w różnych obszarach działają na rzecz pomocy rodzinom w potrzebie oraz wypracowanie nowego standardu współpracy i działań .

Podpisy  pod dokumentem złożyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rafał Puchalski, insp. Henryk Moskwa – komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie, Maciej Szymański – dyrektor  Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy uroczystym podpisaniu obecni byli: członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka.

Powołanie Zespołu Kooperacji jest częścią projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zatytułowanego „Liderzy kooperacji”. To trzyletni projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami są województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie.

Dzięki inicjatywie zostaną stworzone ramy współpracy, które pozwolą na dobre współdziałanie instytucji i organizacji, realizujących działania na rzecz wsparcia rodzin w potrzebie.

Ten zespól to ciekawa inicjatywa, wojewoda przez swego przedstawiciela uczestniczy w pracach zespołu. To dla nas ważne z punktu widzenia polityki rządu, dla którego bardzo ważną sprawa jest udzielania szerokiego wsparcia dla rodziny, zwłaszcza rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji. Wierzymy, że diagnozowanie problemów rodzin może być dużo szybsze, a dzięki temu dużo szybciej będą też rozwiązywane problemynasz zespól będzie wsparciem dla pracowników działających w dziedzinie polityki społecznej – podkreślała wojewoda Ewa Leniart. 

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Fot. UMWP.