Ławki Niepodległości - rozstrzygnięcie konkursu

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs ofert na budowę Ławek Niepodległości. Multimedialna Ławka Niepodległości stanie w każdym województwie.


Strzelnice w powiecie – nowy program MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.


„Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” - wyniki konkursu

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” - wyniki konkursu

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu: „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - rozstrzygnięcie programu

16 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.


"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ - program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli"

Wojewoda Podkarpacki konkurs ofert na realizację w 2018 r. projektu.


"Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach"

Wojewoda Podkarpacki ogłasza konkurs ofert na realizację w projektu 2018 r.


Zmiany w oddziale paszportowym

Środki na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Wojewoda podkarpacki zatwierdziła przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla matek z z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Senior+ - wyniki dodatkowego naboru ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach otwartego konkursu Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 r.