Środki dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży w 2017 roku.  


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Konkurs wojewody podkarpackiego

Ponad 110 tys. przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Zmiany w oddziale paszportowym

300 tys. zł na pomoc dla rodzin i osób starszych

Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla rodzin i osób starszych. Łączna kwota dofinansowania to 300 tys. zł.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. projektu: „Surfer nie hejter – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim”, w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych

Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

„Maluch plus” 2017 – edycja specjalna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Dodatkowy konkurs w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności.