Pokonać bezdomność otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 12 stycznia 2023Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach konkursu w 2023 r. będą dofinansowane projekty, odpowiadające następującym modułom i celom szczegółowym:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W bieżącym roku na realizację  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono kwotę 5 500 000,00 zł.

Oferty konkursowe (za wyjątkiem ofert dotyczących Modułu IV) wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć w powyższym terminie osobiście.

Oferty konkursowe dotyczące Modułu IV wraz z załącznikami należy składać w ww. terminie bezpośrednio do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny                  i Polityki Społecznej.

Szczegóły dostępne są na stronie MRiPS.

 

Pliki do pobrania:

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

×