II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności ku samodzielności” - konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, który zastępuje dotychczasowy Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 r.


"Zabytek Zadbany 2019"

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”.


Rusza konkurs Maluch plus 2017

Rusza "Maluch+" 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji Programu „MALUCH+" 2019.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (edycja 2019 r.). Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł.


Ławki Niepodległości - rozstrzygnięcie konkursu

Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło konkurs ofert na budowę Ławek Niepodległości. Multimedialna Ławka Niepodległości stanie w każdym województwie.


Strzelnice w powiecie – nowy program MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.


„Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” - wyniki konkursu

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” - wyniki konkursu

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego dot. wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu: „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.


Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - rozstrzygnięcie programu

16 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.