Konkurs "Maluch+" 2020 - moduł 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.


"Senior +" (edycja 2020) - nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2020.


Konkurs "Maluch+" 2020

Ruszył program "Maluch+" 2020.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.


"Lider e-zdrowia 2019" - wyniki konkursu

Znamy laureatów konkursu  „Lider e-zdrowia 2019”.


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - rozstrzygnięcie programu

29 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.


Konkurs Uzupełniający "Partnerstwo dla Wolontariatu"

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w KONKURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Opieka wytchnieniowa" - wyniki naboru wniosków

31 maja 2019 r. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - wyniki naboru wniosków

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.