osoba bezdomna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2019 r.

250 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda odkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.


Senior+ - wyniki konkursu (edycja 2019)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2019) na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - moduł 2.


XIX edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.


"Senior+" - rozstrzygnięcie konkursu

Oceniono oferty w ramach naboru w programie "Senior+".


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Pokonać bezdomność - konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Startują 4 konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.


Nabór ofert w ramach programu "Senior+"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności ku samodzielności” - konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, który zastępuje dotychczasowy Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 r.


"Zabytek Zadbany 2019"

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”.


Rusza konkurs Maluch plus 2017

Rusza "Maluch+" 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji Programu „MALUCH+" 2019.