Wyniki konkursu "Maluch+" 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019.


Sportowa Polska - nabór wniosków

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019. Nabór wniosków trwał będzie od 4 do 31 marca 2019 r. Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.


Zmiany w oddziale paszportowym

Otwarty konkurs ofert

700 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych.


Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2019 r.

50 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


osoba bezdomna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2019 r.

250 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda odkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.


Senior+ - wyniki konkursu (edycja 2019)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2019) na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - moduł 2.


XIX edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.


"Senior+" - rozstrzygnięcie konkursu

Oceniono oferty w ramach naboru w programie "Senior+".


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Pokonać bezdomność - konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Startują 4 konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.