Program „Razem bezpieczniej” wspiera bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.


Informacja dot. otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" – edycja 2020 r.

Komisja opiniująca oferty oceniła łącznie 65 ofert, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające się o udzielenie dotacji na utworzenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „ Senior +”.


"Maluch+" - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  23 stycznia br. wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Pokonać bezdomność" - konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”  i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs ofert do programu ASOS w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.


Konkurs "Maluch+" 2020 - moduł 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.


"Senior +" (edycja 2020) - nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2020.


Konkurs "Maluch+" 2020

Ruszył program "Maluch+" 2020.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.


"Lider e-zdrowia 2019" - wyniki konkursu

Znamy laureatów konkursu  „Lider e-zdrowia 2019”.