"Wdzięczni Bohaterom" - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej

5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.


Otwarty konkurs ofert

100 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Wyniki II edycji konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”

28 maja 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Wyniki konkursu na realizację programów pomocowych

Wojewoda podkarpacki zatwierdził przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla rodzin i osób starszych. Łączna kwota dofinansowania to 400 tys. zł.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny, uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.


Konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2018 r.

500 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.


"NGO Wysokich Lotów" - nabór do III edycji konkursu

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego -"NGO Wysokich Lotów


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.


Ławka Niepodległości

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs na projekt pomnika – Ławki Niepodległości, który będzie symbolicznym upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Senior+ 2018

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych.