"Senior+" - dodatkowy nabór ofert

 Ogłoszenie dodatkowego naboru ofert programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r.  


Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju” - nabór wniosków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach  komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019 r.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - nabór wniosków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności do samodzielności” - wyniki konkursu

Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 marca br. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności do samodzielności” edycja 2019.


Wyniki konkursu "Maluch+" 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019.


Sportowa Polska - nabór wniosków

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019. Nabór wniosków trwał będzie od 4 do 31 marca 2019 r. Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.


Zmiany w oddziale paszportowym

Otwarty konkurs ofert

700 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych.


Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2019 r.

50 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.