Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2020 r.


Zmiana zarządzenia wojewody podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Medyka oraz zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Dębie


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Wojewoda Podkarpacki informuje: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Wojewoda Podkarpacki informuje: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.


"NieBezpieczni w sieci" - konkurs

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs „NieBezpieczni w sieci”, skierowany do organizacji pozarządowych.


Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2020).


"Senior+" - wyniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” edycja 2020 r. na utworzenie lub wyposażenie placówki  (moduł 1) oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).


"Maluch+" 2020 - wyniki

28 lutego b r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w module 2 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 – Moduł 4.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczył kwotę 3 mln zł.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności ku samodzielności” - konkurs w ramach programu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”, na realizację którego resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 11 lutego 2020 r.