11 maja br.  rusza konkurs „Cyfrowa majówka” – komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

„Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.


Wsparcie programów obejmujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Wojewoda Podkarpacki zatwierdziła przedstawione przez komisje konkursowe propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych na wsparcie 3 programów obejmujących zadania z  zakresu pomocy społecznej.


III edycja Konkursu "Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae" (2019).

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem  do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w III edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2019).


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


"Senior+" - dodatkowy nabór ofert

 Ogłoszenie dodatkowego naboru ofert programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r.  


Program „Groby i cmentarze wojenne w kraju” - nabór wniosków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach  komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyniki konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019 r.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - nabór wniosków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

„Od zależności do samodzielności” - wyniki konkursu

Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 marca br. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności do samodzielności” edycja 2019.