Senior+ – wyniki dodatkowego naboru ofert

Data publikacji: 5 lipca 2018Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach otwartego konkursu Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 r.

W wyniku dodatkowego, trzeciego w tym roku naboru ofert, w województwie podkarpackim w module 1 – na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+” dotację otrzymały dwa samorządy: Gmina Leżajsk i Gmina Przecław. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu w wysokości 450 000,00 zł, w województwie podkarpackim powstanie Dzienny Dom „Senior +” w Gminie Leżajsk oraz Klub „Senior +” w Gminie Przecław.

Wyniki zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( tutaj ).

Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest dostarczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli do dnia 14.07.2018 r., oświadczenia o przyjęciu dotacji.

 Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione na adres e-mailowy Wydziału: s@rzeszow.uw.gov.pl .