„Razem bezpieczniej” – nabór projektów na 2022 r.

Data publikacji: 30 sierpnia 2022W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęto procedurę naboru projektów na 2022 rok,  przewidzianych do dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, którego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

W roku bieżącym można zgłaszać projekty dotyczące dwóch celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł.  Wojewodowie mogą wskazać do realizacji 12 propozycji projektów z terenu województwa. Projekty z województwa podkarpackiego nadesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach przedmiotowego programu zostaną ocenione przez Wojewódzki Zespół ds. Programu, a najlepsze przekazane do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako priorytetowe należy potraktować działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Procedura przygotowania i przesłania wniosku

  • Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (w wersji edytowalnej, na płycie CD-R),
  • Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać poprzez podanie nazwy wnioskodawcy, celu szczegółowego oraz tytułu projektu (Razem Bezpieczniej – wnioskodawca – cel szczegółowy – nazwa projektu),
  • Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu,
  • Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie (z dopiskiem „Razem Bezpieczniej”) i dostarczyć na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) należy dostarczyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do dnia 14 września 2022 r. (decyduje data wpływu).

 

 

 

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×