Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wyniki konkursu

Data publikacji: 15 marca 2019Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019 r.

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Z województwa podkarpackiego dofinansowanie na realizację projektów otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 319 087 zł, tj.:

Nazwa wnioskodawcy

Kwota dofinansowania

Gmina Miejska Mielec

29 970 zł

Gmina Kolbuszowa

15 300 zł

Powiat Kolbuszowski

44 208 zł

Gmina Kamień

48 024 zł

Gmina Stalowa Wola

76 825 zł

Gmina i Miasto Nisko

14 760 zł

Gmina Przeworsk

90 000 zł

 Razem

319 087 zł

 

Ponadto 3 spośród ww. podmiotów otrzymały nagrody pieniężne: Gmina Miejska Mielec w wysokości 10 000 zł, Gmina Kolbuszowa w wysokości 7 000 zł, Powiat Kolbuszowski
w wysokości 5 000 zł, a Gmina Kamień otrzymała wyróżnienie niepieniężne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MRPiPS ( tutaj ).

Pliki do pobrania: