Program rozwoju infrastruktury drogowej – wstępna lista rankingowa

Data publikacji: 13 listopada 2017Powołana zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 września br. komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Efektem przedmiotowej oceny jest Wstępna lista rankingowa zawierająca punktację poszczególnych wniosków.

W stosunku do oceny merytorycznej wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia. Ewentualne uwagi w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Wydziału Infrastruktury nie później niż do 20 listopada 2017 r. Zastrzeżenia złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Wstępna lista rankingowa dostępna tutaj.