Drukuj

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Stworzenie dobrych warunków do obsługi klientów niepełnosprawnych jest jednym z  priorytetów działania Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

 
W tym celu:

 

– wyznaczono odpowiednio oznakowane miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych,

 

– wykonano podjazdy do budynku Urzędu,

 

– zainstalowano automatyczne drzwi wejściowe do budynku Urzędu (od strony pomnika),

 

– przystosowano windy do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażono je w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy i panel sterowania oznaczony znakami alfabetu Braila,

 

– dostosowano toalety dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 

– usytuowano na parterze budynku Urzędu komórki organizacyjne w największym stopniu obsługujące klientów, w tym osoby niepełnosprawne (Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim, Biuro Obsługi Klienta, Oddział Paszportów, kasy).

 

Ponadto, zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, korzystanie z uprawnień określonych w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.).

 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych strona internetowa Urzędu została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania:

– tłumaczenie na język migowy informacji adresowanej do osób z dysfunkcją słuchu i mowy,

– wersję tekstu z wysokim kontrastem.