Sprawy obywatelstwa i repatriacji

Cudzoziemcy mogą zdawać w Rzeszowie egzamin państwowy ze znajomości języka polskiego jako obcego


Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2016 roku Uniwersytet Rzeszowski uzyskał uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów jest Instytut Filologii Polskiej i Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS UR.

Szczegółowe informacje dostępne są w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16c, pok. 135 oraz pod numerem telefonu 17 872-12-30

 

15 kwietnia 2014 roku – Komisja Europejska rozpoczyna kampanię uświadamiającą na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej


Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka.

Kampania ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.

Komisja Europejska zwraca uwagę na problemy międzynarodowych rodzin i rozpoczyna konsultacje w sprawie dalszych działań – artykuł

Prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej –ulotka

Uprowadzenie dziecka za granicę przez rodzica – ulotka

 

15 sierpnia 2012 roku weszła  w życie Ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim


Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa

 

15 maja 2012 roku weszła w życie nowa instytucja przywrócenia obywatelstwa polskiego wprowadzona rozdziałem 5 wyżej wymienionej ustawy


Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim:
„Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – artykuł

 

Miejsce załatwienia sprawy:

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
pokój: 365

 

Kontakt:

tel.: 17-867-13-65
fax: 17 867-19-81
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×