Kontakt

PUNKTY INFORMACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

  • PUW Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. nr 48, tel. 532 519 759, 532 519 761, 532 519 762
  • Delegatura PUW w Przemyślu, ul. A. Mickiewicza 10, pok. nr 5, tel. 16 676 23 07

Pracownicy punktów udzielają informacji osobiście oraz telefonicznie w godzinach:

  • Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30 -15:30
  • Wtorek: 10:00 – 18:00

Punkty Informacyjne dla Cudzoziemców udzielają informacji obywatelom państw trzecich w zakresie legalizacji pobytu, porad prawnych, w szczególności związanych z podjęciem legalnej pracy w Polsce, a także informacje dotyczące systemu prawnego obowiązującego w naszym kraju. Oferowana jest również pomoc w kontaktach z instytucjami publicznymi oraz wsparcie z zakresu dialogu międzykulturowego.

Informacje udzielane przez Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców nie stanowią źródła prawa ani jego oficjalnej wykładni. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Informacje udzielane przez Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców nie zwalniają z obowiązku samodzielnego zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wjazdu, pobytu i pracy na terytorium RP.

Projekt Wojewody Podkarpackiego nr 1/8-2017/OG-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

Punkty Informacyjno-Doradcze mają zadanie na bieżąco wspierać cudzoziemców z krajów trzecich w aspekcie udzielania informacji z zakresu legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.