Internetowa rejestracja

Dokonując rezerwacji wizyty, w polu imię i nazwisko należy wpisać dane osoby, której rezerwacja dotyczy. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację.
Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.

 

Rzeszów

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Obsługi Cudzoziemców

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

Internetowa rejestracja do kolejek:

  • składanie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy z powodu wykonywania pracy
  • składanie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy (z innych powodów niż praca)

Rezerwuj wizytę

 

Delegatura w Przemyślu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu

ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl

 

Internetowa rejestracja do kolejek:

  • legalizacja pobytu, zaproszenia, zezwolenia na pracę cudzoziemców

Rezerwuj wizytę