Uroczystość otwarcia mostu w Tarnawie Górnej

Data publikacji: 7 lutego 2020Most w Tarnawie Górnej został oficjalnie otwarty. Obiekt, zniszczony w wyniku intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w maju 2014 r., został odbudowany dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa.

Otwarcie mostu

W dzisiejszej uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która – gratulując inwestycji – podziękowała wszystkim, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku w realizację przedsięwzięcia.

Na odbudowę obiektu powiat sanocki otrzymał promesę w wysokości ponad 3 mln zł. Środki, przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2015, pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.  Przyznaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Agdministracji promesę wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w lipcu ubiegłego roku (szczegóły tutaj ).

Umowa z wykonawcą zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571” została podpisana 31 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku. Koszt inwestycji wyniósł 3 824 009 zł.

Projektowana odbudowa mostu polegała na: robotach przygotowawczych, rozbiórce mostu istniejącego, rozbiórce istniejących podpór, wykonaniu żelbetowych podpór mostu, wykonaniu mostu zespolonego, w tym: montażu dźwigarów z blachownic wraz z poprzecznicami, wykonaniu żelbetowej płyty pomostu, wykonaniu nawierzchni na moście, montażu elementów wyposażenia, wykonaniu dojazdów do mostu oraz pozostałych prac wykończeniowych.