Zmiany w oddziale paszportowym

Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

Zapraszamy przedstawicieli uczelni medycznych, przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia oraz świadczeniodawców z województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej zastosowaniu narzędzia IOWISZ w praktyce, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15).


Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10 lutego br. odbyło się posiedzenie WZZK, na którym dokonano oceny sytuacji związanej z występowaniem zjawisk lodowych na rzekach województwa podkarpackiego oraz omówiono przedsięwzięcia prewencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie spływu wód roztopowych.


Polsko-słowackie rozmowy o administracji rządowej i samorządowej

Polsko-słowackie rozmowy o administracji rządowej i samorządowej

Wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej to główny temat seminarium, które odbyło się 9 i 10 lutego w Jasnej na Słowacji.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.


Konferencja dotycząca edukacji zawodowej

Konferencja dotycząca edukacji zawodowej

Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji


Piotr Pilch wicewojewodą podkarpackim

Piotr Pilch wicewojewodą podkarpackim

Premier Beata Szydło, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, powołała na stanowisko wicewojewody podkarpackiego Piotra Pilcha z dniem 7 lutego br.


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 6 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Premier Beata Szydło na spotkaniu samorządów

Premier Beata Szydło na spotkaniu samorządów

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło wzięła udział w sobotę 4 lutego w Ogólnopolskim Noworocznym Spotkaniu Samorządów, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa.


Spotkanie z przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Spotkanie z przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w spotkaniu z przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów Robem Jonkmanem, które odbyło się 3 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego br. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczny osób bezdomnych.