Nowy wymiar bezpieczeństwa - ogólnopolska konferencja

Nowy wymiar bezpieczeństwa - ogólnopolska konferencja

"Nowy wymiar bezpieczeństwa" to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 17 maja br. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.


Posiedzenie dotyczące osuwisk

Posiedzenie dotyczące osuwisk

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.


Święto Bezpieczeństwa w Rzeszowie

Święto Bezpieczeństwa w Rzeszowie

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w IV Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbyło się 17 maja br. w Kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.


Finał Konkursu Biblijnego

Finał Konkursu Biblijnego

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 312 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 400 katechetów.


Konsul generalny RP we Lwowie u wojewody

Konsul generalny RP we Lwowie u wojewody

Konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski złożył kurtuazyjną wizytę wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.


Wojewoda pogratulowała laureatom konkursu

Wojewoda pogratulowała laureatom konkursu

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały rozdane nagrody w konkursie na komiks pt. „Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Laureatom pogratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.


Obchody rocznicowe w Rzeszowie

Obchody rocznicowe w Rzeszowie

15 maja br. wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w obchodach 82. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i VII Turnieju pn. Przegląd Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Podkarpacia.


Trzeci Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

Dyskusja o roli stowarzyszeń regionalnych

„Pamięć – dziedzictwo – tożsamość” to motto tegorocznego III Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, w którym uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Obchody 150. rocznicy urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy

Obchody 150. rocznicy urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 13 maja br. wziął udział w obchodach 150. rocznicy urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy.


Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

Po raz siedemnasty Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu oraz Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym zorganizowali Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Wielkich Polakach. W finale konkursu, który odbył się 12 maja br., wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.