Złota Setka Gmin Podkarpacia

Złota Setka Gmin Podkarpacia

Przedstawiciele najaktywniejszych gmin województwa podkarpackiego odebrali wyróżnienia podczas gali podsumowującej dziewiąta edycję rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”.


Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w obchodach 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.


Debata naukowa na temat ekshumacji

Debata naukowa na temat ekshumacji

„Ekshumacja jako czynność dowodowo-poszukiwawcza w świetle standardów ochrony praw człowieka” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 13 grudnia w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.


Reforma oświaty – spotkanie informacyjne

Reforma oświaty – spotkanie informacyjne

W Jaśle 12 grudnia w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jadwigi Królowej oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej odbyły się spotkania o charakterze informacyjnym dotyczące założeń nowej reformy edukacji w roku 2017/2018.


Uroczystość barbórkowa z udziałem wicewojewody

Uroczystość barbórkowa z udziałem wicewojewody

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski 9 grudnia w Krośnie wziął udział w uroczystościach barbórkowych z okazji Dnia Górnika.


Konferencja z udziałem wicewojewody

Konferencja z udziałem wicewojewody

W Krasiczynie 8 grudnia odbyła się konferencja pt „10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim – metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym z klientami słabo zmotywowanymi do współpracy”. Sympozjum otworzył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Narada z administracją zespoloną

Narada z administracją zespoloną

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski przewodniczył ostatniej w roku 2016 naradzie z udziałem kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.


Dyskusja o idei wolontariatu

Dyskusja o idei wolontariatu

„Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra” to temat konferencji, która odbyła się 6 grudnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce z udziałem wiceministra edukacji narodowej Teresy Wargockiej.


Spotkanie szefów izb parlamentarnych z Czech, Słowacji, Polski i Węgier

Spotkanie szefów izb parlamentarnych z Czech, Słowacji, Polski i Węgier

W Przemyślu z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 4 grudnia spotkali się szefowie izb parlamentarnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W obradach wziął udział wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.


Debata z udziałem wicewojewody

Debata z udziałem wicewojewody

W hali produkcyjnej firmy Autosan w Sanoku 2 grudnia odbyła się debata pt. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – jednym z głównych filarów gospodarki i bezpieczeństwa kraju”. W debacie uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski.