Podpisanie deklaracji założycielskiej Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „TRANS/MISJE”

Podpisanie deklaracji założycielskiej Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „TRANS/MISJE”

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 13 czerwca br. wziął udział w uroczystości podpisania deklaracji założycielskiej Międzynarodowego Festiwalu Sztuki TRANS/MISJE Rzeszów-Košice-Ostrava-Debrecen-Lviv-Panevezys, która odbyła się w Zamku w Łańcucie.


Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe

Wicewojewoda wręczył odznaczenia państwowe

W Urzędzie Miejskim w Przemyślu 13 czerwca br. wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wręczył odznaczenia państwowe nadane decyzją Prezydenta RP z 5 maja br.


W Rzeszowie będzie działać Centrum Badań i Rozwoju

W Rzeszowie będzie działać Centrum Badań i Rozwoju

W Rzeszowie powstanie Centrum Badań i Rozwoju. Jednostka naukowo-badawcza, której inicjatorem jest Polska Spółka Gazownictwa ma skupiać zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak również przedstawicieli środowiska naukowego.


Powitanie delegacji niemieckiej

Powitanie delegacji niemieckiej

Na Podkarpaciu odbyło się spotkanie prezydiów Sejmu i Bundestagu. 13 czerwca delegację niemiecką powitali na lotnisku w Jasionce przedstawiciele polskiego parlamentu wraz z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz włodarzami regionu – wojewodą Ewą Leniart i marszałkiem województwa Władysławem Ortylem.


Owtarcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy po modernizacji

Owtarcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy po modernizacji

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym otwarciu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy po remoncie i standaryzacji budynku.


Uroczystości w Miejscu Piastowym

Uroczystości w Miejscu Piastowym

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 11 czerwca br. wziął udział w uroczystości koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego oraz obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Kombornii, która odbyła się w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.


„Starożytni podróżnicy” – impreza plenerowa w Trzcinicy

„Starożytni podróżnicy” to temat przewodni imprezy plenerowej z cyklu „Od Troi po Bałtyk”, która odbyła się 11 czerwca w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.


25 lat Diecezji Rzeszowskiej

25 lat Diecezji Rzeszowskiej

10 czerwca br. w Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie została odprawiona Msza Święta z okazji 25-lecia Diecezji Rzeszowskiej. W uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.


Powołanie konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych

Powołanie konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 1 czerwca tę funkcję pełni dr n. med. Ryszard Nowak.


Dokument został zaprezentowany 9 czerwca br. podczas konferencji prasowej z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, wicemarszałka województwa Marii Kurowskiej, podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Macieja Karasińskiego. Program określa rekomendacje dla działań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w perspektywie czasowej odpowiadającej Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 26 sierpnia 2013 r. W ramach prac nad przygotowaniem dokumentu została przeprowadzona diagnoza stanu edukacji w województwie podkarpackim, wykonana przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pracujących w ramach zespołu zadaniowego powołanego w tym celu przez wojewodę podkarpackiego i marszałka województwa podkarpackiego (list intencyjny dotyczący opracowania programu został podpisany 4 października 2016 r.). Pracom zespołu przewodniczyła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.  W analizę i interpretację wyników zaangażowani byli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek w województwie. Główne cele programu to: spersonalizowane podejście do edukacji, zapewnienie wysokiej  jakości kształcenia, wychowania  i opieki w szkołach, wsparcie nauczycieli w procesie podnoszenia jakości osiągnięć uczniów, maksymalne wykorzystanie zasobów województwa podkarpackiego w  edukacji oraz modernizacja i cyfryzacja. Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, wypracowane w ramach programu rekomendacje pozwolą m. in. na podjęcie działań, które będą dopasowane do aktualnej sytuacji demograficznej i do potrzeb rynku pracy. Tworząc program, nastawialiśmy się na skoordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej po to, żeby ustalić priorytety w takim kierunku, aby system edukacji na Podkarpaciu zaczął kształcić osoby, które bez problemu będą mogły odpowiedzieć na wyzwania współczesnego rynku pracy (…). Chcemy zintensyfikować działania na rzecz poszerzenia współpracy z przedsiębiorcami. Chcemy także uruchomić kształcenie w nowych zawodach adekwatnie do oczekiwań pracodawców. Aby to się mogło dokonywać, musimy postawić na doradztwo zawodowe dla młodych ludzi – powiedziała wojewoda.  Natomiast kurator oświaty Małgorzata Rauch - prezentując specyfike dokumentu - zaznaczyła, że sam program jest zgodą co do tego, w jakich kierunkach edukacja w województwie podkarpackim powinna się rozwijać. - Jego wyjątkowość polega na tym, że określono w nim rzeczywiste potrzeby, które skonsultowano ze środowiskami edukacyjnymi, przede wszystkim z dyrektorami reprezentującymi wszystkie typy szkół – podkreśliła w rozmowie z mediami.  

Ogłoszono „Program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim”

Podniesienie jakości i funkcjonalności edukacji w województwie to główny cel ogłoszonego dziś „Programu rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020”.