Narada z wojewodami

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w naradzie wojewodów z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


Zmiany w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Edyta Wilk została powołana na stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Piotr Pilch wybrany do zarządu województwa

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska w związku z wyborem do zarządu województwa.


Dzień transplantacji

Dzień Transplantacji w Brzozowie

26 stycznia w auli ks. Józefa Bielawskiego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie - Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym obchodzono Ogólnopolski Dzień Transplantacji, w którym wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.


W województwie podkarpackim rozpoczęły się ferie zimowe

W województwie podkarpackim rozpoczęły się ferie zimowe. Wojewoda Ewa Leniart apeluje, aby pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku.


"Kolędnicy z Dwójki" u wojewody

Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi odwiedzili wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart.


Uroczystość jubileuszowa w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystościach związanych z obchodami jubileuszu 25-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.


Posiedzenie dotyczące osuwisk

Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.


Spotkanie opłatkowe Miedzyregionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Międzyregionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Województwa Podkarpackiego, które odbyło się 25 stycznia br. w siedzibie PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.


Przysięga klas mundurowych

Przysięga klas mundurowych w Miejscu Piastowym

24 stycznia br. w Miejscu Piastowym odbyło się uroczyste ślubowanie wojskowe klas mundurowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W uroczystości wziął udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.