Regionalna konferencja konsultacyjna projektu Polityki Surowcowej Państwa

Data publikacji: 12 lipca 201811 lipca w Rzeszowie odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Konferencja regionalna

Było to jedenaste – ostatnie już spotkanie regionalne, odbywające się w ramach trwających od listopada ubiegłego roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa.  Konferencja podsumowująca PSP odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczyły Filaru 9 PSP, który obejmuje usprawnienia systemu podatków i danin. W dyskusji wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i zarazem pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Mariusz Orion Jędrysek, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego i świata przemysłu. Rozmawiano gównie o  zapisach projektu Polityki Surowcowej Państwa, a także o możliwościach i sposobach wprowadzenia ich w życie. Skupiono się również na potrzebie weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Eksperci z Ministerstwa Środowiska i innych instytucji przedstawili propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był ważnym dla regionu Podkarpacia kwestiom ze sfery surowcowej.

Polityka surowcowa stanowi zbiór nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyka w podaży surowców mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa, wynikających z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego.

Celem polityki surowcowej realizowanej przez państwo polskie będzie racjonalne gospodarowanie zasobami surowców i wyznaczanie kierunków inwestycji w tej dziedzinie, zgodne z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju, równocześnie przyczyniające się do wzmacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa wspólnie z Międzyresortowym Zespołem do spraw Polityki Surowcowej Państwa i grupą ekspertów w dziedzinie geologii i górnictwa.

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; http://psp.mos.gov.pl/

Fot. D. Łyszczek.