Realizacja programu „Praca dla więźnia” na Podkarpaciu

Data publikacji: 12 kwietnia 2017Na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie, w dniu 12 kwietnia, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej mającej powstać w ramach programu „Praca dla więźnia”.

Realizacja programu „Praca dla więźnia” na Podkarpaciu

W wydarzeniu uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, a także posłowie z Podkarpacia i lokalni samorządowcy. 

To jest program innowacyjny. Jego założenia są innowacyjne, ponieważ za budowę tych hal nie płacą podatnicy a sami więźniowie i przedsiębiorcy. To jest swego rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne, które dzisiaj zmaterializuje się właśnie w Rzeszowie. Partnerstwo to polega na tym, że jeżeli jakiś przedsiębiorca daje nam gwarancję zatrudnienia więźnia na co najmniej 5 lat, to my w zamian budujemy halę pod produkcję dokładnie tego przedsiębiorcy i zwracamy 30%kosztów zatrudnienia. I nikt z podatników do tego nie dokłada, ponieważ pieniądze te pochodzą z potrąceń pracy więźniów. W Europie drugiego takiego systemu nie ma. Wiemy, że inne państwa interesują się naszym kontentem i również chcą z niego skorzystać. Jesteśmy z tego tytułu bardzo dumni. (…) No i w końcu Rzeszów jest wyjątkowy dla więziennictwa, dlatego że tutaj wmurujemy kamień węgielny pod największy zakład produkcyjny w Polsce, w którym będą pracowali osadzeni. Będzie to zakład co najmniej na 600 osadzonych i gdyby to porównać do rynku komercyjnego, to moglibyśmy powiedzieć, że nie jest to mała, średnia, ale duża firma, która będzie tu płaciła podatki, która prawdopodobnie będzie się rozwijała i która będzie dużą wartością dodaną dla społeczności lokalnej –  mówił Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Jest niezmiernie ważne, aby resocjalizacja więźniów odbywała się poprzez pracę i to właśnie temu ma służyć kompleks produkcyjny, który powstanie na terenie tutejszego Zakładu Karnego. Największym problemem osób, które po odbyciu kary wychodziły na wolność, był brak doświadczenia i wykształcenia.  Im dłużej trwała izolacja, tym trudniejsze było wejście na rynek pracy. Wiele z tych osób ponownie trafiało do więzienia. Dzięki reformie systemu postpenitencjarnego osadzeni już w trakcie odbywania kary będą uczestniczyć w resocjalizacji przygotowującej ich do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie – powiedział wicewojewoda Piotr Pilch.

 

Hala produkcyjna przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie będzie gotowa w 2018 r. Zatrudnieni tam więźniowie będą zajmowali się produkcją mebli tapicerowanychRządowy program „Praca dla więźniów” przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Składa się z trzech filarów:

  1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych w latach 2016-2023.
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
  3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.