Powołanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Data publikacji: 1 września 2016Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała z dniem 1 września br. Adama Sidora na stanowisko Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Powołanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Adam Sidor ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Posiada również specjalizacje  z zakresu: higieny i epidemiologii (I stopnia) oraz zdrowia publicznego. Od  roku 1997 zatrudniony był w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu, gdzie od 2008 r. pełnił funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.