Odsłonięto tablicę poświęconą mjr. Wacławowi Kopisto

Data publikacji: 14 sierpnia 2019Przed budynkiem Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą mjr. Wacławowi Kopisto. W wydarzeniu uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Tablica powstała z inicjatywy Telewizji Polskiej Oddziału w Rzeszowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie.

 

Wacław Kopisto urodził się 8 lutego 1911 r. na Wołyniu. Był absolwentem Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Studiował w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, którą ukończył w 1937 r. Zmobilizowany, uczestniczył we wrześniu 1939 r. w obronie Rzeczypospolitej. Internowany przez Węgrów, przedostał się do Francji i brał udział w kampanii 1940 r. Następnie, w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne przeszkolenie, by we wrześniu 1942 r. – jako skoczek „cichociemny” – podjąć walkę w okupowanym kraju. Czynił to w szeregach Armii Krajowej, uczestnicząc w działaniach „Wachlarza”. W styczniu 1943 r. brał udział w słynnym odbiciu kilkudziesięciu żołnierzy AK uwięzionych w niemieckim więzieniu w Pińsku. Od lutego 1943 r. był szefem „Kedywu” w Łucku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w kwietniu 1944 r. został aresztowany i po sześciu miesiącach skazany przez trybunał wojenny w Kijowie na karę śmierci. Wyrok ten został zamieniony w styczniu 1945 r. na 10 lat więzienia w najcięższych łagrach Kołymy i Korni. Do Polski wrócił w roku 1955. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta i dwukrotnie Krzyża Walecznych oraz odznaczeń brytyjskich. Gorliwy obrońca narodowych wartości, zasługujący na upamiętnienie i trwałą obecność w panteonie suwerennej Rzeczypospolitej. Zmarł w Rzeszowie 21 lutego 1993 r.