Nowy wymiar bezpieczeństwa – ogólnopolska konferencja

Data publikacji: 17 maja 2017"Nowy wymiar bezpieczeństwa" to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 17 maja br. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Nowy wymiar bezpieczeństwa - ogólnopolska konferencja

Podczas konferencji poruszono  m. in. problematykę zagrożeń wynikających z dostępności  związków psychoaktywnych, jak również kwestie dotyczące bezpieczeństwa penitencjarnego oraz roli kuratora w procesie resocjalizacji. Przedstawiono nowe działania prospołeczne Policji  oraz zagadnienia związane z jakością czynności kryminalistycznych.  Funkcjonowanie systemu penitencjarnego z punktu widzenia bezpieczeństwa jednostki zaprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że konferencja, poprzez wieloaspektowe podejście do kwestii związanych z bezpieczeństwem, jest doskonałą okazją do włączenia w publiczny dyskurs tematów ważnych z punktu widzenia służb zapewniających bezpieczeństwo publiczne, z uwzględnieniem współczesnych problemów dotyczących identyfikacji i wykrywania zagrożeń. Naprzeciw tym problemom wychodzi m.in. Policja, której działanie na rzecz bezpieczeństwa opiera się na umiejętności słuchania społeczeństwa, szybkiej reakcji na zgłoszenia i skuteczności działań prewencyjnych. Dlatego Policja pozyskuje nowoczesne narzędzia, które są kompatybilne zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i rozwojem nowych technologii. Przykładem takich rozwiązań jest wdrożona w 2016 r. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – powiedziała wojewoda.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Partnerami przedsięwzięcia byli Okręgowy Inspektorat Służb Więziennej w Rzeszowie, Kurator Okręgowy Okręgu Rzeszów oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Wydarzenie odbyło się w ramach IV Podkarpackiego Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego – cyklicznego przedsięwzięcia, którego ideą jest szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa.  Inicjatywa realizowana przez WSPiA służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami.