Konferencja wychowawcza

Data publikacji: 8 lutego 2019O różnych sposobach wspierania młodego pokolenia i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań problemów, które pojawiają się w okresie dorastania rozmawiano podczas konferencji wychowawczej „Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Konferencja wychowawcza

Pierwsza część konferencji odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Podczas dzisiejszego spotkania zostały podjęte rozważania w obszarze kolejnych „kluczy”, które są próbą dotarcia do buntujących się nastolatków. – W tym względzie z pewnością zgadzamy się co do jednej kwestii: każde dziecko jest dobre, choć w trudnym okresie dojrzewania bywa zagubione i dlatego wymaga wsparcia i niezbędnej uwagi. Inicjatywa konferencji podyktowana jest zatem potrzebą budowania dobrych relacji z młodym człowiekiem w rodzinie i szkole; jest formą zwrócenia uwagi na pilną potrzebę integralnej formacji ucznia-wychowanka – podkreślali organizatorzy spotkania.

Konferencja odbyła 8 lutego br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i została zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin Rafała Czupryka przy współudziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenia Civitas Christiana, Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność, Międzynarodowego Studenckiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie oraz Międzynarodowego centrum Dialogu „Dekalog” Stowarzyszenie w Rzeszowie. Adresatami spotkania byli rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pedagodzy i psycholodzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Wydarzenie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.