Komunikat

Data publikacji: 15 marca 2020Informacja dla klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Szanowni Państwo!

aktualnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zadań służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 16  marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. 

Klientów PUW w Rzeszowie zachęcamy do kierowania swoich spraw za pośrednictwem telefonu lub maila. 

Poniżej podajemy dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych PUW w Rzeszowie:

Lp. Wydział Nr telefonu
1. Wydział Prawny i Nadzoru 17 867-1243
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 17 867-1205
3. Biuro Wojewody 17 867-1249
4. Wydział Finansów i Budżetu 17 867-1555
5. Wydział Infrastruktury 17 867-1371
6. Wydział Nieruchomości 17 867-1344
7. Wydział Środowiska i Rolnictwa 17 867-1918
8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 17 867-1238
9. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie 17 867-1515/1516
10. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 17 867-1310/1307
11. Zespół Audytu Wewnętrznego 17 867-1225
12. Wydział Polityki Społecznej  17 867-1300  

 

Dodatkowe dane kontaktowe w sprawach obywatelskich i cudzoziemców:

Nazwa komórki   Nr telefonu Adres e:mail
Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – informacja ogólna 17 867-1328 o@rzeszow.uw.gov.pl
Sekretariat Oddziału Obsługi Cudzoziemców Legalizacja pobytu cudzoziemca
– pobyt czasowy
– pobyt czasowy i praca
– pobyt stały
– zezwolenia na pracę
– zaproszenia
17 867-1047 cudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
Sekretariat Oddziału Paszportów – sprawy związane z wyrobieniem i odebraniem paszportu 17 867-1035 paszporty@rzeszow.uw.gov.pl
Informacje dotyczące nadanie obywatelstwa – nadanie obywatelstwa-uznanie za obywatela polskiego
– zaświadczenia o osobowości prawnej parafii
17 867-1326 o@rzeszow.uw.gov.pl
Informacja dla cudzoziemców Legalizacja pobytu cudzoziemca
– pobyt czasowy
– pobyt czasowy i praca
– pobyt stały
– zezwolenia na pracę
– zaproszenia

17 867-1048
607 039 380
532 519 759
532 519 761
532 519 762
532 519 766

16 676 23 07

cudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
Informacja w sprawie koordynacji świadczeń – informacja ogólna (infolinia czynna od 8-15) 17 867-1815 koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

 

Pliki do pobrania: