Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Komunikat

Data publikacji: 8 kwietnia 2020Informacja dla klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

8 czerwca został uruchomiony system rejestracji internetowej w sprawach paszportowych i obsługi cudzoziemców.

https://rzeszow.uw.gov.pl/rejestracja/

 

Szanowni Państwo!

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przywraca od 18 maja br. bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Klientów PUW w Rzeszowie do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Klientów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

Od dnia 18 maja 2020 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przywraca bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie we wtorki w godz. od 8:15 do 15:45, natomiast w pozostałe dni tygodnia od 7:45 do 15:15. Obsługa klientów w oddziałach paszportów w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu we wtorki od 10:15 do 17:45, w pozostałych dniach od 7:45 do 15:15. 

W celu ograniczenia kontaktów pracowników nie obsługujących bezpośrednio klientów zewnętrznych, wprowadza się organizację wejść i wyjść z budynków:

 • budynek PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej: dla klientów wyznacza się wejście główne do budynku od strony ogrodów bernardyńskich (strona zachodnia),
 • budynek Delegatury PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1-go Maja: dla klientów uruchomione zostaje wejście od strony północnej (od „Tygodnika Nadwiślańskiego”),
 • w pozostałych obiektach Urzędu organizacja ruchu pracowników i klientów, ze względów logistycznych
  i technicznych, pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywać na parterach budynków, wg poniższych zasad:

 • budynek PUW w Rzeszowie: klienci Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, będą obsługiwani w pomieszczeniach na parterze budynku: skrzydło A – odbiór paszportów i sprawy cudzoziemców, skrzydło C – składanie wniosków paszportowych, klienci Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwani na dotychczasowych stanowiskach w holu głównym budynku, Biuro Obsługi Klienta będzie prowadzić obsługę klientów w pomieszczeniu dotychczasowej informacji paszportowej (1 stanowisko obsługowe, w tym potwierdzanie profilu zaufanego), w Sali Kolumnowej zorganizowane zostaną stanowiska do bezpośredniej obsługi klientów dla pozostałych komórek Urzędu;
 • w budynkach Delegatur obsługa klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców prowadzona będzie w dotychczasowych pomieszczeniach, dla pozostałych komórek organizacyjnych mających kontakt z klientem zostały wyznaczone pomieszczenia do obsługi na parterach budynków.

Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUW w Rzeszowie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczanie korespondencji przez klientów do Urzędu może odbywać się również przy wykorzystaniu pojemników ustawionych:

 • w budynku Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 w przeszklonym wiatrołapie od strony ogrodów bernardyńskich;
 • w pozostałych budynkach (Delegatury Urzędu) przy wejściach głównych na parterze.

Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje szczegółowe znajdują się poniżej.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

 

Rzeszów
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 17 867-10-30
Odbiór paszportu 17 867-10-32
Dodatkowa informacja paszportowa 17 86-71-076
Rejestracja w sprawie obywatelstwa, repatriacji i kościelnych osób prawnych 17 867-13-30

 

Przemyśl
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 16 676-23-06
Odbiór paszportu 16 678-25-18
Rejestracja cudzoziemców i pracodawców we wszystkich sprawach 16 676-23-15

 

Krosno
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 13 437-28-60
Odbiór paszportu 13 437-28-60

 

Tarnobrzeg
Złożenie wniosku o wydanie paszportu 15 822-17-36
Odbiór paszportu 15 822-17-36

 

Dodatkowe dane kontaktowe w sprawach obywatelskich i cudzoziemców:

Nazwa komórki   Nr telefonu Adres e:mail
Informacja FAMI dla cudzoziemców w sprawach – pobyt czasowy
– pobyt czasowy i praca
– pobyt stały
– zezwolenia na pracę
– zaproszenia i inne

17 867 12 65
17 867 12 75
17 867 12 76
17 867 12 77
17 867 12 78
17 867 12 79
532 519 762
16 676 23 07

cudzoziemcy@rzeszow.uw.gov.pl
Informacja w sprawie koordynacji świadczeń – informacja ogólna (infolinia czynna od 8-15) 17 867-1815 koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim 17 867-10-26, 17 867-10-67
Sprawy dotyczące profilu zaufanego 17 867-12-13
Składanie skarg i wniosków 17 867-12-13

 

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych PUW w Rzeszowie:

Lp. Wydział Nr telefonu
1. Wydział Prawny i Nadzoru 17 867-1243
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 17 867-1205
3. Biuro Wojewody 17 867-1249
4. Wydział Finansów i Budżetu 17 867-1555
5. Wydział Infrastruktury 17 867-1371
6. Wydział Nieruchomości 17 867-1344
7. Wydział Środowiska i Rolnictwa 17 867-1918
8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 17 867-1238
9. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie 17 867-1515/1516
10. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 17 867-1310/1307
11. Zespół Audytu Wewnętrznego 17 867-1225
12. Wydział Polityki Społecznej  17 867-1300  

 

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

tel.: 17 867-10-00

fax: 17 867-19-50

 

e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl