Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

Data publikacji: 22 marca 2017Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch rozpoczął cykl spotkań roboczych z dyrektorami i pracownikami wojewódzkich inspekcji.

Cykl spotkań roboczych w wojewódzkich inspekcjach

14 marca br. odwiedził Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, której dyrektorem jest Adam Sidor – Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie badania laboratoryjne wykonywane są w laboratoriach: Diagnostyki Medycznej,  Mikrobiologicznym, Higieny Żywności i Żywienia, Higieny Komunalnej, Higieny Pracy,  Analiz Instrumentalnych, Pomiarów Promieniowania, Hałasu i Wibracji oraz w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej.

W ostatnich latach zakupiono nowoczesną aparaturę m.in.: spektrofotometry absorpcji atomowej (ASA), chromatografy gazowe (GC), cieczowe (HPLC i LC-MS/MS), masowe (MS), żelowe (GPC), z odpowiednimi detektorami i kolumnami, z dodatkowymi zestawami m.in. do derywatyzacji pokolumnowej do badania mikotoksyn w żywności, chromatografy jonowe (IC), piece do mineralizacji mikrofalowej, analizator rtęci (AMA), spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) do oznaczania śladowych ilości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, analizator ogólnego węgla organicznego (OWO), aparat ELISA, spektrofotometry UV-VIS, autoklawy, spektrometr do badań w podczerwieni, systemy do monitorowania warunków środowiskowych, aparaty real-time PCR do badań genetycznych, czterokanałowe mierniki drgań i dźwięku, zamrażarki niskotemperaturowe, zmywarki laboratoryjne, mierniki pól elektromagnetycznych i zestawy fantomów. Laboratoria są sukcesywnie wyposażane w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę  pomiarową, umożliwiającą ciągły rozwój badań.

 Wśród inspekcji odwiedzanych przez wicewojewodę w pierwszym cyklu znalazły się również:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie na jego czele stoi Renald Partyka – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie kierowany przez Jerzego Mikę – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, którego dyrektorem jest Ryszard Witek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.