WCZK

Komunikaty

W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi polegającymi na występowaniu grubej warstwy zlodowaciałej pokrywy śnieżnej i zamieci śnieżnej, droga gminna Nr G111432R Duńkowice (Piaski)  w km 0+014-2+400 (od drogi krajowej nr 94 pomiędzy miejscowościami Duńkowice – Pisaki do Nienowic), zostaje zamknięta od godz. 13:30 dnia  12.02.2021r. do odwołania i poprawy warunków atmosferycznych.

Alternatywne drogi dojazdu: 

 1. Droga powiatowa nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie przez most na rzece Wisznia do Nienowice.
 2. Droga gminna nr G111710R Duńkowice-Nienowice (od drogi krajowej nr 94 koło szkoły w Duńkowicach do Nienowic).

 

Wszystkie drogi powiatowe przejezdne z wyjątkiem drogi P1786 do Tapina od strony drogi wojewódzkiej (pracuje tam ładowarka, która do 2 godzin powinna udrożnić drogę).

Na powierzchniach dróg powiatowych występują naboje lodowe. 

 

Gmina Narol informuje, że w wyniku intensywnych opadów śniegu oraz zamieci śnieżnej droga gminna nr 105155 R Majdan – Brzeziny jest nieprzejezdna. Droga przebiega przez otwarty obszar wśród pól uprawnych w wąwozie, a podejmowane próby odśnieżania nie przynoszą efektów. W związku z tym, gmina dokonuje czasowego zamknięcia drogi. Mieszkańcy miejscowości Chlewiska maja do dyspozycji inne, przejezdne drogi w celu dojazdu do miejscowości Brzeziny w szczególności przez miejscowości Lipsko i Lipie.

 

Od dnia 15.04.2019 r. planowane jest wprowadzenie ograniczeń z związku z remontem mostu w Ubieszynie:

 • ograniczenia ciężaru pojazdów, wysokości i szerokości skrajni wprowadzone będą w dniu 15.04.2019, przewidywany termin ich zakończenia to 31.07.2019,
 • po tym terminie (ok. 31.07.2019) planowane jest zamknięcie całkowite na 72h,
 • po usunięciu ograniczeń ciężaru i wysokości pozostanie w użyciu ruch wahadłowy oraz ograniczenie szerokości,
 • zakończenie robót planowane jest na 15.08.2019,
 • powyższe terminy zakończenia ograniczeń, zakończenia robót oraz całkowitego zamknięcia mogą ulec zmianie,
 • objazd dla samochodów o masie powyżej 3,5t zostanie poprowadzony drogami DK77, DK94, DW865, DW870 przez most w Jarosławiu.

Pliki do pobrania:

Poziom Alertu

Przekroczenie w 2018 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Obszar

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 – strefa podkarpacka o kodzie PL1802 – Mielec, Nisko, Przemyśl. Obszar  około 235 km2 zamieszkały przez około 145 tys. mieszkańców.

Możliwość wystąpienia przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 – strefa podkarpacka o kodzie PL1802 – Sanok. Obszar  około 38 km2 zamieszkały przez około 38 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia

Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2018 roku ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w:

– Mielcu przy ul. Biernackiego– 36 przekroczeń;
– Mielcu przy ul. Pogodnej– 38 przekroczeń;
– Nisku przy ul. Szklarniowej– 36 przekroczeń;
– Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 36 przekroczeń.

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 29.10.2017 r. do 28.10.2018 r. Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Sadowej– 36 przekroczeń.

Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze

Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

 1. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 2. w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie czysteogrzewanie.pl
 3. wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń,  na kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).
– z programu „Czyste powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki w ramach programu będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Opracował Beata Michalak
Godzina i data godz. 10.00  dnia 21.11.2018 r.
SMS/RSO

WCZK OSTRZEGA:

Przekroczenie w 2018 r. na terenie Mielca, Niska i Przemyśla  dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Możliwość przekroczenia w 2018 r. na terenie Sanoka  dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Szczegóły na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/

Uwagi Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie https://stacje.wios.rzeszow.pl/

 

Szanowni Państwo!

 

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta ostatnio intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także  człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.                              

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • zgłaszanie zachorowań i padnięć  świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt  do lekarza weterynarii,
 • kupowanie świń wyłącznie z pewnego  źródła,
 • utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

 

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie wymienionych zasad przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×