Infolinia 987

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 26 placówek udzielających tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 4 schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 4 noclegownie i 3 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji 885 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 62 osoby, co daje łącznie ok. 947 miejsc.

Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, poprzez ogłoszenie konkursu ofert. W 2019 roku przeznaczono 250 tys. zł na dofinansowanie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych.

 

Telefon 987

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.