Infolinia 987

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 23 placówki noclegowe dla osób bezdomnych, w tym 16 dla mężczyzn, 6 dla kobiet oraz 1 tzw. łączona. Łącznie placówki dysponują 809 miejscami stałymi – statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie 959 miejsc. Organizacje pozarządowe prowadzą także jadłodajnie, kuchnie dla ubogich i punkty wydawania posiłków.

Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, tj. osób, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, wyżywienia, niezbędnej odzieży, podstawowych środków higieny osobistej. Dotacja na dofinansowanie realizacji zleconego zadania udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz innym podmiotom uprawnionym. Zakres dotowanych działań to: działania o charakterze osłonowym,  profilaktycznym oraz aktywizującym. W tym roku wojewoda dofinansowała działania 15 organizacji pozarządowych w ramach konkursu w zakresie wsparcia osób bezdomnych na kwotę 589 756,00 zł.

 

Telefon 987

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

 

Pliki do pobrania: