Infolinia 987

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki udzielające tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji ok. 800 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie ok. 950 miejsc.

Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, poprzez ogłoszenie konkursu ofert. W tym roku przeznaczono 500 tys. zł na dofinansowanie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Dotacje przekazano 14 podmiotom. Środki zostały przeznaczane w szczególności na rozwój infrastruktury, w tym zwiększenie miejsc noclegowych m.in. poprzez wyposażenie, prace remontowo- budowlane; aktywizację zawodową osób bezdomnych poprzez różnego rodzaju formy zatrudnienia; zakup odzieży, obuwia, środków czystości i środków higieny osobistej dla osób bezdomnych, a także na opłaty stałe i wydatki bieżące.

 

 

Telefon 987

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.