Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ZK

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-17
fax: 17 867-19-50
e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 711 (sekretariat)

 

Jakub Dzik

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-17
fax: 17 867-19-50
e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 711 (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności nadzorowanie i koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, nadzór nad realizacją zadań systemu państwowe ratownictwo, realizacja zadań z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego oraz zadań obronnych w województwie, nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie, współdziałanie z jednostkami administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, jednostkami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami realizującymi zadania z dziedziny bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

 

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – (ZK-I)
 • Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – (ZK-II)
 • Oddział Spraw Obronnych – (ZK-III)
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego – (ZK-IV)
 • Oddział Ratownictwa Medycznego – (ZK-V)
 • Oddział Zabezpieczenia Logistycznego – (ZK-VI)

 

 • sekretariat wydziału – piętro VII / pok. 711
 • wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ – piętro VII / pok. 708
 • wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających  obowiązkowej  ochronie – piętro VII / pok. 708
 • wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – piętro VII / pok. 713
 • wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych – piętro VII / pok. 712
 • zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – piętro VII / pok. 705 i 713

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×