Stulecie odzyskania niepodległości

24 maja 2017 roku rząd uchwalił Wieloletni Program „Niepodległa”. Ma on łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”.

Każdy z nas może inaczej świętować niepodległość – każdego dnia lub tylko 11 listopada, z najbliższymi, albo z nieznajomymi, biorąc udział w oficjalnych uroczystościach, albo organizując własne, lub po prostu… 11 listopada wywieszając flagę państwową. To, jak świętujemy jedną z najważniejszych rocznic w historii naszego kraju nie jest istotne, bo niepodległa… jest dla wszystkich. I każdy z nas jest jej częścią! Każdy z nas tworzy ją na co dzień.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w radosne świętowanie niepodległości. W spocie promującym kampanię społeczną zagrali beneficjenci programu dotacyjnego „Niepodległa”, ale 11 listopada świętować może każdy, bo NIEPODLEGŁA… JEST DLA WSZYSTKICH!

 

 

 

26 lutego 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach nowej edycji Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W ramach tego programu dofinansowanie mogą pozyskać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które planują przygotowanie wydarzeń lokalnych i regionalnych związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości. Promowane będą wydarzenia angażujące społeczność lokalną. Budżet na dofinansowanie działań w ramach tego programu wynosi 6 milionów zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego.

Wnioski o dotacje przyjmowane będą od 26 lutego do 23 marca 2018 do godziny 15:59.

Dokumentacja konkursu, tj.: „Regulamin składania wniosków” oraz „Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie”  dostępne są na stronie programu dotacyjnego „Niepodległa” https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/ Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie internetowej:  Witkac.pl.

Program dotacyjny, prowadzony przez Biuro Programu „Niepodległa” promuje festiwale, koncerty, spektakle, wystawy i projekty animacyjno-edukacyjne – szczególnie te oparte na interakcji i współdziałaniu. Dopuszczone jest również przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych czy publikacje poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości. Na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty inwestycje oraz oficjalne uroczystości organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania organizator przygotował materiały edukacyjne, dostępne on-line na ww. stronie internetowej programu dotacyjnego .

Nabór na działania w 2018 roku jest już trzecią edycją programu dotacyjnego „Niepodległa”. W 2017 roku dofinansowano ponad 150 projektów na łączną kwotę 4 milionów zł. Biuro planuje również w najbliższym czasie ogłosić nabór do programu „Koalicje dla Niepodległej”, na który przewidziano 7 milionów złotych.

Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.

Za obsługę Programu Wieloletniego, nabór wniosków oraz nadzór nad ww. programem dotacyjnym odpowiedzialne jest Biuro Programu „Niepodległa”: ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa, Karol Gajewski – Kierownik tel. 22 182 26 14 e-mail kgajewski@niepodlegla.gov.pl