Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Data publikacji: 13 czerwca 2022Komunikat dotyczący podziału środków dla organizacji pozarządowych na wsparcie programów obejmujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.

Wojewoda Podkarpacki zatwierdził przedstawione przez komisje konkursowe propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych na wsparcie 2 programów obejmujących zadania z  zakresu pomocy społecznej, tj.:

  • na realizację zadań z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 roku,
  • na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2022 roku.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu  ofert na realizację programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 roku wpłynęły 44 oferty od organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, w tym:

– 34 oferty zostały rozpatrzone pozytywnie,

– 10 ofert odrzucono z powodu braków formalnych.

Wyniki konkursu stanowią załącznik nr 1.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację programów socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji programu, wspieranie działań innowacyjnych 
w zakresie spędzania wolnego czasu, zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym, a także na programy motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu  ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2022 roku wpłynęło 15 ofert od organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu stanowią załącznik nr 2.

Przyznane dotacje podmioty uprawnione przeznaczą na działania osłonowe, profilaktyczne                 i aktywizujące, w szczególności na prowadzenie prac remontowych, zakup wyposażenia, środków higienicznych i opatrunkowych, koszty związane z bieżącą działalnością placówek, a także na aktywizację zawodową osób bezdomnych i rozwój infrastruktury.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu  ofert na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2022 roku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nie wpłynęła żadna oferta

Pliki do pobrania:

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×