II edycja konkursu "Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae" (2018)

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2018).


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wyniki konkursu

Trzy samorządy z terenu województwa podkarpackiego otrzymały dotacje w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie realizowanych projektów.


Ruszyła kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Prawie 60 milionów zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Senior+" - dodatkowy nabór ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Oferty można składać do 20 marca br.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Wyniki "Senior+" 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2018 na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - moduł 2.


Wyniki Programu „Maluch+”2018

Znamy wyniki Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2018.


Przeciwdziałanie przemocy w rodzienie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - konkurs

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono kwotę 3 mln zł.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił - w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków.


Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2018

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - EDYCJA 2018.


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – konferencja regionalna w Rzeszowie

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - konkurs

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację konkursu resort przeznaczył 3 mln zł w skali kraju. Oferty należy składać do 4 stycznia 2018 r.