osoba bezdomna

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności, Edycja 2017.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

"Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie" - konkurs

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Wojewoda dofinansuje ratownictwo wodne

Wojewoda podkarpacki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Programy rozwojowe dla uczelni medycznych – konkurs

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów tych kierunków.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017

Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017 ogłoszonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” dla województwa podkarpackiego


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczono 3 mln zł w skali kraju.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Projekt "Biznes Inicjator" - nabór

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Konkursy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogac


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia

Informacja na temat konkursów i naborów na realizację projektów ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia.