„Senior+” – rozstrzygnięcie konkursu

Data publikacji: 26 kwietnia 2019Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ – edycja 2019 r. (dodatkowy nabór).

Komisja opiniująca oceniła łącznie 7 ofert, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające się o udzielenie dotacji na utworzenie i funkcjonowanie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „ Senior +”.

W ramach modułu 1. zostały złożone 3 oferty przez gminy: Tarnobrzeg, Nozdrzec i Zarszyn.  Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie  

W ramach modułu 2. zostały złożone 4 oferty, w tym 2 oferty przez gminy: Boguchwała i Gać oraz 2 oferty przez Gminę Miejską Jarosław. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.