Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Komunikat WIOŚ w Rzeszowie w sprawie pożaru w Markowej.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Próba uruchomienia systemów alarmowych

W dniach 6 – 8 czerwca br. w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 17/I”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Nowe ułatwienie dla wnioskujących o paszport

Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o paszport może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o tym, że paszport jest już gotowy do odbioru.


cudzoziemcy.gov.pl

Cudzoziemcy.gov.pl - nowa strona dla obcokrajowców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie.


sygnał alarmowy

Próba uruchomienia systemów alarmowych

23 maja br. w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.


Razem bezpieczniej - nabór wniosków

Międzynarodowy Dzień Rodziny

15 maja obchodzimy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r., Międzynarodowy Dzień Rodziny.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2017 roku.


Zmiany w oddziale paszportowym

W sobotę Podkarpacki Urząd Wojewódzki będzie otwarty

W sobotę 13 maja Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.


ustawa teczka

Zmiana ustawy o repatriacji

Informacja o ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.