Próba uruchomienie systemów alarmowych

Data publikacji: 26 września 201627 września br. w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, na terenie województwa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Trening będzie elementem wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 13,00 – sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) godz. 13,15 – sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.