Papieskie wydarzenia w ramach projektu „Niepodległa w Europie”

Data publikacji: 4 czerwca 2019Czerwcowe wydarzenia związane z odświętnością roku jubileuszowego 40-lecia pierwszej pielgrzymki Papieża - Świętego Jana Pawła II do Polski oraz 15-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także dalszym świętowaniem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W związku z odświętnością roku jubileuszowego 40-lecia pierwszej pielgrzymki Papieża – Świętego Jana Pawła II do Polski oraz 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także dalszego świętowanie 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w czerwcu zorganizowanych zostanie wiele uroczystości upamiętniających te wyjątkowe wydarzenia.

Będą to:

  • Wystawa zatytułowana „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”, przygotowana przez Uniwersytet Otwarty KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional, która prezentowana będzie w terminie 1 -28 czerwca 2019 r., w holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.
  • IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Województwa Podkarpackiego, który odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Rzeszowie, Katedra Rzeszowska p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Park Papieski.
  • Koncert pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi” w wykonaniu Chóru „Soul” pod kierunkiem dr Moniki Brewczak, który uświetni wykład ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca. Uroczystość odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 14:00, w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.
  • „NaviTata – Nawigacja na ojcostwo” – debata tematyczna/konferencja dot. roli ojcostwa w kontekście wychowania w duchu wartości takich jak: wolność, solidarność, patriotyzm, poszanowanie godności i praw człowieka. Debata odbędzie się pod koniec czerwca 2019 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.

Spotkania te będą szczególną okazją, by przypomnieć czerwiec 1979 r. i znamienne słowa Papieża Jana Pawła II wypowiedziane w Gnieźnie: „Czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”. Bowiem tak, jak pisał kard. Stanisław Dziwisz: „Gniezno – i słowa, jakie tam padły – były początkiem likwidowania żelaznej kurtyny, dzielącej ówczesną Europę. Nie Mur Berliński, tylko Gniezno. Mur Berliński był skutkiem procesu, zapoczątkowanego w 1979 r. w Polsce. Rozmontowywanie żelaznej kurtyny rozpoczęło się w Gnieźnie, 3 czerwca 1979 r.” Trzeba przypomnieć również, że podczas całego pontyfikatu Jana Pawła II ważne miejsce zajmowała sprawa Europy – w pełni zjednoczonej, wolnej i opartej o chrześcijańskie wartości. Dlatego, osiemnaście lat później, także w Gnieźnie, w obecności przedstawicieli siedmiu państw Starego Kontynentu, Papież nauczał: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona „wspólnotą ducha”. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów”.

W związku z powyższym wojewoda podkarpacki Ewa Leniart – poprzez patronat honorowy nad ww. wydarzeniami – pragnie w szczególny sposób uhonorować wybitną postać Św. Jana Pawła II i jego olbrzymi wkład w wolną Polskę i zjednoczoną Europę.

Wydarzenia te realizowane są w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 C.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×