Nabór wniosków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Data publikacji: 14 listopada 20198 listopada 2019 r. Wojewoda Podkarpacki ogłosił  nabór wniosków o objęcie w roku 2020 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmiany w oddziale paszportowym

W ramach tego naboru na dofinasowanie przewozów autobusowych przeznaczono 52 251 118,46 zł.  Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora  w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

Wnioski o objęcie dopłatą mogą składać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w okresie od 13 do 29 listopada 2019 r. w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie (pok. 356a) lub przesłać na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzór wniosku o objęcie dopłatą znajdują się pod poniższym adresem:

https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/ogloszenia-wojewody-podkarpackiego/komunikat-wojewody-podkarpackiego-z-dnia-8-listopada-2019-r-dotyczacy-naboru-wnioskow-o-objecie-w-roku-2020-r-doplata-do-przewozow-autobusowych-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej/