nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Data publikacji: 29 lipca 2019

Program rozwoju infrastruktury drogowej - nabór wniosków

W dniu 26.07.2019 r., na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2161) został ogłoszony nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z tym zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych lub remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej lub powiatowej. Realizacja przedmiotowych zadań powinna się rozpocząć w 2020 r.

Wysokość środków Funduszu na rok 2020 przeznaczonych na dofinansowanie ww. zadań wynosi 163.631.462,00 zł, do równego podziału na gminy i powiaty, w tym limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć kwoty 66.561.950,65 zł.

Pełną treść komunikatu Wojewody Podkarpackiego wraz z załącznikami można znaleźć pod następującym adresem:

https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ogloszenia/ogloszenia-wojewody-podkarpackiego/komunikat-wojewody-podkarpackiego-z-dnia-26-lipca-2019-r-o-naborze-wnioskow-na-budowe-przebudowe-lub-remont-drog-powiatowych-i-gminnych-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych/