27 grudnia br. Podkarpacki Urząd Wojewódzki nie pracuje

Data publikacji: 9 grudnia 2019Zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 27 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia.

Zmiany w oddziale paszportowym

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej: centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych), terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Podstawa: Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Informujemy również, że 24 i 31 grudnia br. (wtorek) Podkarpacki Urząd Wojewódzki będzie pracował do godz. 16.00.