Paszporty

Całodobowa automatyczna infolinia paszportowa: tel.  17 867-17-50

 

Złożenie wniosku o wydanie paszportu jest możliwe zarówno po uprzedniej rezerwacji terminu wizyty, jak i bez zarezerwowania wizyty. Ta sama zasada dotyczy odbioru gotowych paszportów. 

W celu zarezerwowania wizyty  należy wejść na stronę internetową Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładki „ Dla klienta”,  a następnie „Paszporty” i korzystając z poniższych linków ustalić termin i godzinę wizyty.

 

Osoba, która zarezerwowała termin wizyty do złożenia wniosku o wydanie paszportu lub odbioru  paszportu, po stawieniu się w Urzędzie powinna pobrać bilet z biletomatu systemu kolejkowego. Bilet należy pobrać przed umówioną godziną, po jej przekroczeniu bilet nie zostanie wydany.  Na ekranie biletomatu trzeba wybrać opcję  „ Potwierdzenie wizyty umówionej przez internet”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany na potwierdzeniu rezerwacji. W momencie wezwania biletu do stanowiska, ekran kolejkowy wyświetli wybrany bilet oraz uruchomi wezwanie głosowe, aby skierować posiadacza biletu do właściwego pomieszczenia.

Klient, który zamierza złożyć wniosek paszportowy lub odebrać paszport, a nie zarezerwował wizyty, pobiera bilet wybierając na ekranie biletomatu opcję „ Złożenie wniosku paszportowego”, albo „ Sprawy paszportowe”, a następnie „ Odbiór paszportu”. Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy. W przypadku odbioru paszportu, dla np. 4 – osobowej rodziny, z biletomatu należy pobrać  4 numerki.

W Oddziale Paszportów w Rzeszowie znajdują się dwa biletomaty zlokalizowane w przeciwległych skrzydłach budynku z których jeden ( oznaczony numerem 1) wydaje bilety osobom składającym wnioski paszportowe, a drugi (oznaczony numerem 2) obsługuje klientów odbierających paszporty.  

Osoby składające wnioski paszportowe przed wezwaniem na stanowisko obsługi paszportowej powinny wypełnić kwestionariusz paszportowy, uiścić opłatę za wydanie paszportu oraz posiadać fotografię paszportową. Wykaz dokumentów wymaganych do wyrobienia paszportu dla osoby pełnoletniej i małoletniej znajduje się na tej samej stronie w zakładkach poniżej.

Informacje w sprawie wyrobienia paszportu można uzyskać dzwoniąc na infolinię paszportową pod numer 17 867 17 50.

 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania.

Każdy, kto złoży wniosek o wydanie paszportu, może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać należy we wniosku paszportowym w punkcie 12 podać swój numer telefonu lub adres e-mail. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu: w sms-ie lub w e-mailu. Dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail po zrealizowaniu usługi zostaną usunięte. Przetwarzanie danych nastąpi wyłącznie w celu powiadomienia o gotowości dokumentu do odbioru, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wiadomość SMS i/lub e-mail będzie wysyłana automatycznie i niezwłocznie, przez System Wysyłania Powiadomień, po przyjęciu paszportu przez urzędnika.

 

Uwaga!

W Oddziale Paszportów w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu w celu usprawnienia obsługi klientów wprowadzony został system kolejkowy. Aby złożyć wniosek paszportowy lub odebrać gotowy paszport należy pobrać bilet z numerem z biletomatu.

Pobranie jednego biletu z numerem upoważnia do załatwienia jednej sprawy. W przypadku składania wniosku o wydanie paszportu, lub odbioru dokumentu, przez np. 4-osobową rodzinę, z biletomatu należy pobrać 4 numerki.

Każdy pobrany numer z systemu kolejkowego wzywany jest tylko jeden raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy bilet z systemu kolejkowego.

Na obszarze województwa podkarpackiego wnioski paszportowe można składać w jednym z niżej wskazanych punktów:

 

RZESZÓW

Wnioski paszportowe przyjmowane są w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w pokojach nr 29, 30, 31, 32 i 33.

Gotowe paszporty można odebrać w pokoju nr 44 i 45.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30

a we wtorek w godzinach 10.00-18.00.

 

 • Kontakt:
  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
 • Kierownik Oddziału Paszportów:
  pok. 36, tel. 17 867-10-35, fax. 17 867-19-67
 • Informacja paszportowa:
  tel. 17 867-10-76
 • Informacja w sprawie odbioru paszportu dostępna w godz. 12:00 – 15:00:
  tel. 17 867-10-42

 

Całodobowa automatyczna infolinia paszportowa: tel.  17 867-17-50

 

KROSNO

Wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w pokojach nr 16 i 17.

Gotowe paszporty można odebrać w pokoju nr 12.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30

a we wtorek w godzinach 10.00-18.00.

 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie

 • Kontakt:
  38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
 • Kierownik:
  pok. 2, tel. 13 437-28-74, centrala 13 437-28-00
 • Przyjmowanie wniosków paszportowych:
  pok. 16, tel. 13 437-28-56
  pok. 17, tel. 13 437-28-64
 • Odbiór paszportów:
  pok. 12 tel. 13 437-28-61, 13 437-28-66

 

 

PRZEMYŚL

Wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu w pokoju nr 1. 

Gotowe paszporty można odebrać w pokoju nr 2.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30

a we wtorek w godzinach 10.00-18.00.

 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu

 • Kontakt:
  37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 10
 • Kierownik:
  pok.10, tel. 16 678-21-10, 16 678-50-51 w. 221
 • Przyjmowanie wniosków paszportowych:
  pok. 1, tel. 16 678-50-51 w. 206
 • Odbiór paszportów:
  pok. 2, tel. 16 678-25-18, 16 678-50-51 w. 224

 

 

TARNOBRZEG

Wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w pokoju nr 5. 

Gotowe paszporty można odebrać w pokoju nr 8.

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godzinach 7.30-15.30

a we wtorek w godzinach 10.00-18.00.

 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

 • Kontakt:
  39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a
 • Kierownik:
  pok. 609, tel. 15 822-15-95 w. 367
 • Przyjmowanie wniosków paszportowych:
  pok. 5, tel. 15 822-15-95 w. 314, 15 822-17-36
 • Odbiór paszportów:
  pok. 8, tel. 15 822-15-95 w. 315

 

I Wymagane dokumenty

 1. Ważny dokument paszportowy a w przypadku jego braku ważny dowód osobisty, osoba która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego lub ważnego dowodu osobistego przedstawia inne dokumenty zawierające fotografię odzwierciedlającą aktualny wygląd wnioskodawcy np. prawo jazdy.
  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, ważny zagraniczny dokument tożsamości lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli na podstawie danych zawartych w przedkładanych dokumentach lub danych zawartych w ewidencjach i rejestrach, do których organ ma dostęp, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy lub dane te budzą wątpliwości albo występują w nich rozbieżności.
 2. Kolorowa fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  • wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
  • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
  • mająca dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
  • obejmująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami,
  • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 3. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
 5. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – poprawnie wypełniony, literami drukowanymi , podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego. Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach paszportowych na terenie województwa podkarpackiego.
 6. Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie paszportowej np : Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności.

Od każdej pełnoletniej osoby składającej wniosek o wydanie paszportu pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni.

 

Uwaga!

Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz jego odbiór następuje osobiście.

 

 

II Opłata za wydanie paszportu

Podstawowa opłata za wydanie paszportu  wynosi 140 zł. 

Osoby, które ukończyły 70 lat  są zwolnione z opłaty paszportowej. 

 

Pięćdziesięcioprocentowa ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 • uczniom i studentom;
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • kombatantom;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • rodzicom i małżonkom rodziców, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy
  z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

 

Siedemdziesięcio pięcioprocentowa ulga w opłacie paszportowej przysługuje dzieciom, członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

 

Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu; *
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

 

Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania  o wydanie nowego paszportu jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu. 

 

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

 • Opłatę paszportową należy uiścić na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Rzeszowie o numerze 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000.
 • W tytule wpłaty trzeba wpisać „opłata za paszport” oraz wskazać imię i nazwisko osoby dla której paszport ma zostać wydany.

 

Opłaty można dokonać w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 15.  W Delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu można również uregulować opłatę paszportową na miejscu w ajencji finansowej, po uiszczeniu prowizji.

 

 

III Okres oczekiwania na odbiór paszportu

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc. Zazwyczaj paszport jest jednak gotowy wcześniej.

 

 

IV Ważność paszportu

Paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych w nim zawartych, to jest: nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, numeru pesel. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

 

I Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony poprawnie, literami drukowanymi, podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów. Małoletni, który ukończył 13 lat dodatkowo składa podpis w ramce pod fotografią w ten sposób aby podpis nie dotykał ramki.
 2. Kolorowa fotografia, spełniająca następujące wymogi:
  • wymiary 3,5×4,5 cm,
  • wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
  • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
  • mająca dobrą ostrość,
  • wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
  • obejmująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii),
  • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami,
  • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (obecność obydwojga rodziców lub opiekunów z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi paszportami; opiekunowie prawni przedkładają do wglądu prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki i zaświadczenie o jej sprawowaniu);
  • w przypadku, gdy prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, bądź brak jest zgodności stanowisk rodziców albo nie można uzyskać zgody jednego z nich wymagane jest prawomocne orzeczenie sądu powszechnego;
  • w przypadku przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców wymagana jest jego pisemna zgoda na wydanie dziecku dokumentu paszportowego. Zgoda składana jest na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgodę na wydanie paszportu wyrażoną przed notariuszem obcego państwa należy opatrzyć specjalnym poświadczeniem „Apostille” lub zalegalizować                         u polskiego konsula w zależności od tego, czy dane państwo jest sygnatariuszem Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Dokument sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
   Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka  może być również wyrażona na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
   Oświadczenie rodzica powinno zawierać  jednoznaczną deklarację „ wyrażam zgodę na wydanie paszportu dla mojego dziecka” ze wskazaniem:
   a) imienia ( imion), nazwiska, numeru PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia, oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę,
   b) imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
  • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego należy przedstawić do wglądu aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
  • w przypadku, gdy o paszport ubiega się małoletni wychowywany w rodzinie zastępczej, zgodę wyrażają rodzice naturalni chyba, że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej;  
 1. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał wpłaty);
 2. Karta Dużej Rodziny, jeżeli małoletni ją posiada i zamierza skorzystać z ulgi w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 75%;
 3. Poprzednio posiadany dokument paszportowy;
 4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, ważny zagraniczny dokument tożsamości  lub dokument poświadczający obywatelstwo polskie, wydany przez wojewodę, jeżeli na podstawie danych zawartych w przedkładanych dokumentach lub danych zawartych w ewidencjach i rejestrach, do których organ ma dostęp, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy lub dane te  budzą wątpliwości albo występują w nich rozbieżności.

 

Od każdej osoby małoletniej, która ukończyła 12 rok życia pobierane są odciski palców, po jednym z każdej dłoni.

Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat jest obowiązkowa przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów.

 

 

II Opłata za wydanie paszportu

Opłata za wydanie paszportu dla osoby małoletniej wynosi:

 • 30 zł – paszport dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat
 • 15 zł – paszport dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat i posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
 • 70 zł – paszport dla małoletniego w przedziale wiekowym 13 – 18 lat
 • 35 zł – paszport dla małoletniego w przedziale wiekowym 13 – 18 lat, który posiada ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny należy okazać przy składaniu wniosku paszportowego.

 

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

 • Opłatę paszportową należy uiścić na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Rzeszowie o numerze 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000.
 • W tytule wpłaty trzeba wpisać „opłata za paszport” oraz wskazać imię i nazwisko osoby dla której paszport ma zostać wydany.

 

Opłaty można dokonać w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 15.  W Delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu można również uregulować opłatę paszportową na miejscu w ajencji finansowej, po uiszczeniu prowizji.

 

 

III Okres oczekiwania na odbiór paszportu

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc. Zazwyczaj paszport jest jednak gotowy wcześniej.

 

 

IV Ważność paszportu

Paszport wydany dla małoletniego, który ukończył 13 lat jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania. Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych w nim zawartych, to jest: nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, numeru pesel. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

 

Paszport tymczasowy wydaje się:

 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy np. z uwagi na zranienia, uszkodzenia dłoni itp.

 

Przy ubieganiu się o wydanie paszportu tymczasowego obowiązują takie same zasady jak przy wyrabianiu paszportu.

 

PASZPORTY BIOMETRYCZNE
PRZEDZIAŁ WIEKOWY Opłata paszportowa Opłata ulgowa za okazaniem legitymacji (np. uczeń student, emeryt, rencista) i małoletni do czasu podjęcia ustawowego obowiązku szkolnego Ważność paszportu
Podstawowa Podwyższona o 200% (utrata, zniszczenie) 50% opłaty podstawowej 50% opłaty podwyższonej
od 13 do 70 140,- PLN 420,- PLN 70,- PLN 210,- PLN 10 lat
Powyżej 70 lat BEZPŁATNIE 10 lat

Za wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat opłata wynosi 30 zł. a jeżeli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny – 15 zł.
Opłata podwyższona dla małoletniego w takim wieku wynosi 90 zł.

 

Opłata za paszport tymczasowy jest jednolita i wynosi 30 zł. niezależnie od wieku wnioskodawcy i terminu ważności paszportu.

 

Opłatę paszportową można uiścić:

 • w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
 • opłatę paszportową można uiścić również za pośrednictwem urzędów pocztowych lub banków – numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę paszportową:
  Narodowy Bank Polski O/O w Rzeszowie
  nr konta 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

 

Każda osoba, która złożyła wniosek o wydanie paszportu może sprawdzić stan realizacji wniosku w ramach Paszportowego Systemu Informacyjnego drogą internetową:

 

Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Okres oczekiwania na odbiór paszportu tymczasowego kształtuje się w granicach kilku dni.

 

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierają dwie cechy biometryczne tj. obraz twarzy i zapis odcisków palców.

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych 28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

 

Co to jest biometria?

Możemy wyróżnić dwa główne aspekty biometrii:

 1. Biometrię fizyczno – biologiczną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się ich fizyczno – biologicznymi cechami i właściwościami:
  • linie papilarne,
  • geometria dłoni,
  • kształt twarzy,
  • cechy tęczówki,
  • cechy siatkówki,
  • geometria ucha
  • geometria stopy.
 2. Biometrię behawioralną, która przy identyfikacji i weryfikacji osób posługuje się specyficznymi cechami i właściwościami ich zachowania:
  • parametry głosu,
  • wzór podpisu,
  • dynamika i sposób naciskania klawiszy.

 

Funkcje biometrii

Po pierwsze techniki biometryczne powinny identyfikować, czyli porównywać wszystkie z wymienionych cech ( zarówno fizyczno – biologiczne, jak i behawioralne). Dla przykładu chodzi tutaj o porównanie jednego konkretnego odcisku palca ze wszystkimi wzorami biometrycznymi dostępnymi w bazie danych.

Po drugie techniki biometryczne powinny weryfikować te cechy, a zatem albo je autoryzować, albo odrzucać. Dla przykładu pozytywna identyfikacja jednego konkretnego odcisku palca z jednym z dostępnych w bazie danych prowadzi do autoryzacji, zaś w przypadku negatywnej identyfikacji mamy do czynienia z odrzuceniem.

 

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej

Ważny dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul.

 

Utrata paszportu

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Dokument paszportowy traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

W razie zgonu posiadacza paszportu istnieje możliwość zwrotu dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Od dnia 19 lutego 2010 r. odpisy aktów stanu cywilnego wydawane w celu realizacji dokumentów paszportowych są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. 2022.197 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz.1026);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz.U.26 poz. 131).

 

Dokonując rezerwacji wizyty, w polu imię i nazwisko należy wpisać dane osoby, której rezerwacja dotyczy. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.

 

Rzeszów

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Paszportów

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Infolinia: tel. 17 867-17-50

Rezerwuj wizytę (składanie wniosku o wydanie paszportu)
Rezerwuj wizytę (odbiór paszportów i sprawy cudzoziemców)

 

Delegatura w Krośnie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  – Oddział Zamiejscowy w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Rezerwuj wizytę

 

Delegatura w Przemyślu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu

ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl

Rezerwuj wizytę

 

Delegatura w Tarnobrzegu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Rezerwuj wizytę

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×