Związkowy Dzień Edukacji Narodowej

Data publikacji: 27 października 2016Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w obchodach Związkowego Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 26 października w Rzeszowie.

Związkowy Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. W imieniu Prezydenta RP wojewoda Ewa Leniart przekazała  wyróżniającym się nauczycielom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. „Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym i odznaczonym. Jednocześnie życzę podkarpackim nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkół, by nigdy nie zabrakło Państwu pasji i zaangażowania w edukowaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń Polaków” – powiedziała wojewoda.

Organizatorem uroczystości, w której uczestniczyła również podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch,  był Zarząd Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.