Zmiana terminów naboru wniosków w Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Data publikacji: 26 maja 2021Wojewoda podkarpacki informuje, że 25 maja 2021 r. minister rodziny i polityki Społecznej Marlena Maląg -  zaakceptowała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Wobec powyższego, terminy naboru wniosków na środki finansowe przedstawiają się następująco:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  • w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.
  1. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz pozostałymi dokumentami ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  • w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
  • w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.”;
  1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków
  • w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody”.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×