Zastosowanie narzędzia IOWISZ w praktyce – konferencja

13 lutego 2017

Zapraszamy przedstawicieli uczelni medycznych, przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia oraz świadczeniodawców z województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej zastosowaniu narzędzia IOWISZ w praktyce, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15).

 

Konferencja ta organizowana jest w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz wejściem w życie 27 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1539) w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), mających na celu systemową racjonalizację wydatkowania publicznych środków finansowych w obszarze ochrony zdrowia.

 

Założeniem konferencji jest zachęcenie podmiotów do opracowania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystania środków publicznych. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w konferencji udział wezmą: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, doradca Ministra Zdrowia Jakub Banaszek oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Jakub Adamski.

 

Osoby chętne do udziału w konferencji proszone są o potwierdzenie swego udziału w terminie do 23 lutego 2017 r. Osobą do kontaktu jest Łukasz Pieróg, pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej PUW (tel. 17 867 1612, e-mail: lpierog@rzeszow.uw.gov.pl).