Wojewoda wręczyła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Data publikacji: 7 października 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła prof. Czesławowi Kłakowi, sędziemu Trybunału Stanu i członkowi Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za szczególne zasługi dla Niepodległej.

Wojewoda wręczyła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości prof. Czesławowi Kłakowi

Prof. Czesław Kłak pochodzi z Podkarpacia, obecnie jest kierownikiem Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Wykłada także poza granicami Polski, m.in. w Niemczech, na Węgrzech oraz na Chorwacji. Jest członkiem licznych komisji i zespołów eksperckich, m.in. jest wiceprzewodniczącym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego, członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 dla Województwa Podkarpackiego oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi dla Województwa Podkarpackiego

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznawany jest przez Prezydenta RP za aktywną działalność zawodową i społeczną oraz twórczość naukową, które przyczyniły się do umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju nauki oraz rozsławiania dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej.

Prof. Czesław Kłak od 2017 r. – w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – był pomysłodawcą, inicjatorem i merytorycznym organizatorem (w tym przewodniczącym komitetu naukowego) licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, poświęconych prawnym aspektom związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i ewolucji polskiego systemu prawnego od 1918 r., m.in. Międzynarodowego Kongresu Naukowego Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka (2019 r.) oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej 100-lecie kurateli sądowej w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (2019 r.), które zostały zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego. Prof. Czesław Kłak wsparł merytorycznie działalność utworzonej przez Wojewodę Podkarpackiego Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji, która od 2018 r. zrzesza uczniów podkarpackich szkół średnich, w ramach której odbywają się konferencje, seminaria i debaty budujące świadomość społeczną i prawną młodych ludzi, kształtujące ich postawy i osobowość, a także pokazujące rolę państwa i prawa w społeczeństwie, w ramach której prowadził zajęcia z młodzieżą, m.in. poświęcone ochronie praw człowieka, granicom wolności, przestępstwom popełnianym z nienawiści. Prof. Czesław Kłak brał udział w latach 2018 – 2019 w  licznych międzynarodowych wydarzeniach, podczas których prezentował wyniki swoich badań naukowych, dotyczących problematyki o znaczeniu paneuropejskim, m.in. na  zaproszenie Prezydenta Litwy i Prezesa Sądu Konstytucyjnego Litwy wziął udział w konferencji nt. Konstytucja 3 Maja – znaczenie i lekcje dla Europy, będąc jedynym przedstawicielem polskiego środowiska naukowego, zaproszonym do czynnego udziału w tym wydarzeniu oraz na zaproszenie landu Nadrenia – Północna Westfalia wziął udział w charakterze panelisty w debacie nt. praworządności w Unii Europejskiej.


 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×