Wizyta wojewody na przejściu granicznym w Medyce

Data publikacji: 28 lutego 2017Na przejściu granicznym w Medyce 28 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej i Służby Celnej z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

Wizyta wojewody na przejściu granicznym w Medyce

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej reprezentował komendant płk SG Robert Rogoz, natomiast Służbę Celną zastępca dyrektora Artur Jasiński. W spotkaniu uczestniczyli również ze strony BiOSG komendanci placówek, w których funkcjonują międzynarodowe przejścia graniczne: PSG Korczowa, PSG Medyka, PSG Krościenko, PSG Lubaczów z przejściem granicznym w Budomierzu i lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka.

Głównym celem spotkania było przedstawienie wojewodzie aktualnej sytuacji w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Komendant Oddziału oraz zastępca dyrektora Służby Celnej przedstawili również bieżące potrzeby służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia sprawnych odpraw granicznych.

Wojewoda Ewa Leniart podsumowała na spotkaniu ubiegłoroczne wydatki związane z inwestycjami w podkarpackich przejściach granicznych. Łącznie ich suma to ponad 4 mln złotych.

Jedną z większych inwestycji w ubiegłym roku było dostosowanie obecnej infrastruktury przejścia granicznego w Korczowej do odpraw na platformach przy autostradzie A4 . Kolejne inwestycje w tym zakresie będą prowadzone również w tym roku.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji migracyjnej, w ubiegłym roku na przejściu granicznym w Medyce powstało specjalne pomieszczenie dla osób, dedykowane głównie rodzinom z dziećmi, które zadeklarowały chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Realizacja tego projektu była możliwa również dzięki środkom finansowym uzyskanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ze środków PUW zakupiono również specjalistyczny sprzęt, m.in. urządzenia do szczegółowej kontroli i weryfikacji dokumentów podróży na drogowych przejściach granicznych, wideoendoskopy służące do przeszukiwania trudno dostępnych miejsc w pojazdach, jak również urządzenia do weryfikacji numeru VIN.

Podczas spotkania zostały również omówione planowane na ten rok inwestycje: m.in.: modernizacja przejścia kolejowego w Medyce oraz te związane z budowa przejścia w Malhowicach. Na koniec odbył się briefing prasowy z udziałem mediów lokalnych, po którym  wojewoda Ewa Leniart, w towarzystwie przedstawicieli Straży Granicznej i Służby Celnej, udała się na rekonesans na przejściu w Medyce.

 

Na podstawie informacji BIOSG.