Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mogielnicy

Data publikacji: 11 lutego 2020Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy, gdzie spotkała się z uczestnikami i pracownikami placówki oraz władzami gminy Boguchwała.

Wizyta w Mogielnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy został utworzony w grudniu 2017 r. i przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi: typ A, B, C. Organem prowadzącym jest Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym.

Działania domu skierowane zostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki czy też pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

ŚDS prowadzi zajęcia dla uczestników w formie różnego typu treningów, zmierzające do zwiększenia ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, jak i pełnieniu ról społecznych. Podopieczni biorą udział także w „imprezach dodatkowych” takich jak  np. spartakiady, wyjścia do kina, do muzeum itp.