W Rzeszowie odbyło się Forum Kobiet Wiejskich

Data publikacji: 23 maja 2019W auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się Forum Kobiet Wiejskich, zorganizowane przez wojewodę podkarpackiego i Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Forum Kobiet Wiejskich

– Koła gospodyń wiejskich to jedne z najstarszych organizacji społecznych, skupiające ponad milion osób, które prowadzą wszechstronną działalność na rzecz rozwoju społecznego
i kulturalnego obszarów wiejskich. To bardzo cenne, że kobiety wiejskie organizują się i razem działają już od stu pięćdziesięciu lat
– powiedziała wojewoda Ewa Leniart, otwierając dzisiejszą konferencję.

Wojewoda podkreśliła, że w celu wsparcia działalność Kół Gospodyń Wiejskich, z inicjatywy rządu premiera Mateusza Morawieckiego, Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich (ustawa z 9 listopada 2018 r.). Dzięki ustawie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich Panie zyskały nowe możliwości. Ustawa przyniosła Kołom bardzo oczekiwane rozwiązania takie jak: pełną samodzielność, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz realne wsparcie na działalność i rozwój, którego do tej pory nie było. Warto w tym miejscu zauważyć, że pierwsza transza udzielonej pomocy spowodowała istotną aktywizację środowisk wiejskich, czego dowodem jest, że aż 59% wszystkich zarejestrowanych kół w 2018 r. w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich stanowią koła nowo powstałe lub reaktywowane, czyli takie które już nie prowadziły działalności.

Gościem dzisiejszego forum była Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Głos zabrały również prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger („Samodzielność kół gospodyń wiejskich jako perspektywa rozwoju społeczności lokalnej”), dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa  „Analiza wykorzystania środków przeznaczonych dla kół gospodyń wiejskich w województwie podkarpackim”) oraz Anna Cieszyńska reprezentująca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale („Rośliny miododajne dla zdrowia i urody”).

W wydarzeniu uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz reprezentantki kół gospodyń wiejskich z całego województwa.