Uroczyste ślubowanie policjantów

Data publikacji: 10 listopada 2016Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart pogratulowała policjantom, którzy 10 listopada złożyli uroczyste ślubowanie przyjmując na siebie obowiązki i trudy policyjnej służby. Młodzi policjanci już za kilka miesięcy rozpoczną swą zawodową drogę w jednostkach garnizonu podkarpackiego.

Uroczyste ślubowanie policjantów

Uroczysty apel zgromadził w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wiele osób. 82 nowo przyjętych policjantów – w obecności kadry kierowniczej podkarpackiej Policji, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej oraz swoich najbliższych – wypowiedziało słowa roty ślubowania. Młodzi funkcjonariusze przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność. Od tej pory będą „…strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia.” 63 policjantów i 19 policjantek odebrało legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztofa Pobuty.

 

Informacja: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.