Uczczono pamięć gen. broni Stanisława Maczka

Data publikacji: 10 września 2019W Rzeszowie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona gen. broni Stanisławowi Maczkowi. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Odsłonięcie tablicy

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Górnego, następnie uczestniczy uroczystości przemaszerowali na ul. Unii Lubelskiej, gdzie odsłonięto tablicę ufundowaną przez Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.  Tablica umieszczona została na budynku, w którym mieszkał w roku 1939 ówczesny pułkownik Stanisław Maczek. Po przemówieniach okolicznościowych odczytano Apel Pamięci, złożono wieńce i odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podziękowała organizatorom uroczystości za inicjatywę upamiętnienia tak ważnej dla naszej historii postaci, „za pielęgnowanie pamięci o człowieku, dla którego słowa Bóg-Honor-Ojczyzna” miały wartość najwyższą. Dzięki temu możemy być pewni, że pamięć o nim żyje dopóty, dopóki jest pielęgnowana w sercach i umysłach potomnych” – podkreśliła wojewoda.

Fot. 21 BSP.